Cari Blog IniAllah Telah Menjanjikan Kepada Orang-Orang Yang Beriman Dan Mengerjakan Amal Sholeh Untuk Menjadikan Mereka Sebagai Khalifah Di Muka Bumi Ini Sebagaimana Ia Telah Menjadikan Orang-Orang Sebelum Mereka Sebagai Khalifah, Menyebarkan Bagi Mereka Agama Yang Telah DiredhoiNya Untuk Mereka Secara Merata Dan Menggantikan Ketakutan Mereka Dengan Rasa Keamanan (sehingga) Mereka Dapat Menyembah-Ku Dan Tidak MenyekutukanKu. Barangsiapa Engkar Setelah Itu, Merekalah Orang-Orang Yang Fasiq-An-Nur : 56


Wahai Orang-Orang Yang Beriman Barangsiapa Dari Kalian Berpaling (murtad) Dari Agamanya Maka Allah SWT Akan Memunculkan Sekelompok Kaum Yang Dia Cinta Mereka Dan Mereka Juga MencintaiNya -Al-Maidah :54


Ternyata Sekarang Ini Dunia Telah Dipenuhi Dengan Pemimpin Zalim Baik Dari Negara Kafir Mahupun Dalam Negara Muslim Sendiri...


Namun Masanya Sudah Hampir Tiba, Dunia Akan Diwarisi Oleh Hamba-Hamba Tuhan Yang Sholeh. Dia Akan Memenuhi Dunia Dengan Keadilan Setelah Dunia Ini Dipenuhi Dengan Kezaliman Para Pemimpin..
Penyelamat Umat Itu bakal Datang tidak lama lagi...!!!

PeNGiKuT NaN SeTia..

Khamis, 9 April 2009

Berkasih Sayang dan Mencintai Orang Kafir..

Oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-’Utsaimin rahimahullah

Adakah kita boleh memberikan sokongan kepada orang kafir?


Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahawa ber-wala’ kepada orang kafir dengan memberikan rasa cinta, bantuan atau pertolongan (kepada mereka) serta menjadikan mereka sebagai teman dekat adalah haram dan dilarang.


“Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.” (Al-Mujadilah: 22)


"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi Kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik).” (Al-Maidah: 57)


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nashrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.” (Al-Maidah: 51)


"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang yang di luar kalanganmu menjadi teman kepercayaanmu. (Karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi.”


"Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong (mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah.” (An-Nisa: 89)


Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam:


“Orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka.” (Al-Baqarah: 120)


Yang wajib dilakukan seorang mukmin adalah agar bersandar kepada Allah SWT dalam melaksanakan syariat-Nya dan jangan peduli dengan cemohan orang dan tidak takut kepada musuh-musuhnya.


Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy). Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku jika kamu benar-benar orang yang beriman.” (Ali ‘Imran: 175)


"Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya) atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Karena itu, mereka menyesali apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.” (Al-Maidah: 52)


Allah SWT berfirman: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah: 2)


Lantas, bolehkah seorang muslim bermuamalah dengan orang kafir dengan menunjukkan sikap lemah lembut dengan harapan mereka mau masuk Islam? Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah menjelaskan, tidak ada keraguan bahawa seorang muslim wajib untuk membenci musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlepas diri dari mereka karena inilah jalan para rasul dan para pengikut mereka.


Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: “Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: ‘Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari (kekafiran)-mu, dan telah nyata permusuhan dan kebencian antara kami dan kamu untuk selama-lamanya hingga kamu beriman kepada Allah semata’.” (Al-Mumtahanah: 4)


“Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, ataupun keluarga mereka.” (Al-Mujadalah: 22)


Atas dasar ini tidak halal bagi seorang muslim di dalam hatinya tumbuh perasaan cinta tehadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya mereka pada kenyataannya adalah musuhnya juga.


Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang.” (Al-Mumtahanah: 1)


Seorang muslim yang memperlakukan orang kafir dengan lembut, dengan harapan mereka masuk Islam maka yang semacam ini tidak mengapa karena ini masuk dalam bab mendekatkan seseorang kepada keislaman. Akan tetapi jika putus (kecil) harapannya, maka hendaknya memperlakukan mereka menurut haknya. Dan ini telah diperinci dalam buku-buku para ulama lebih khusus buku Ibnul Qayyim rahimahullah, Ahkamu Ahlidzimmah.Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah kemudian ditanya, apakah boleh mengatakan bahwa orang kafir itu jujur, amanah, dan baik bekerjanya? Beliau menjawab, akhlak yang disebutkan ini jika benar adanya, maka sesungguhnya sifat dusta, khianat dan ngawur yang ada pada mereka lebih banyak dari apa yang didapati di negara-negara Islam. Dan ini satu hal yang telah diketahui (bersama). Akan tetapi jika ini benar, maka itu sesungguhnya akhlak yang diserukan oleh Islam. Dan kaum muslimin lebih berhak untuk melakukannya, agar dengan itu mereka mendapatkan akhlak yang baik dan pahala. Adapun orang kafir, mereka tidak memaksudkan dengan itu kecuali karena materi. Sehingga, kejujuran mereka dalam bergaul hanya untuk menarik simpati manusia. Adapun seorang muslim, jika berakhlak dengan perkara-perkara ini, di samping mengharapkan perkara materi, ia juga mengharapkan perkara syar’i, yaitu mewujudkan iman dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah pembeda antara muslim dan kafir. Adapun orang yang menganggap adanya kujujuran di negara kafir, barat maupun timur, jika ini benar maka itu hanya sedikit kebaikan di antara kejelekan yang banyak. Dan kalaulah tidak ada pada mereka kecuali mereka mengingkari hak Dzat yang paling besar haknya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala:


“Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.” (Luqman: 13)


Maka, bagaimanapun beramal, sesungguhnya mereka tenggelam dalam kejelekan, kekafiran dan kezaliman mereka. Maka tiada kebaikan pada mereka. Bagaimana hukum mencintai orang kafir dan lebih mengutamakan mereka dari pada kaum muslimin? Beliau menjawab, tidak ada keraguan bahwa orang yang mencintai orang kafir lebih dari kaum muslimin berarti dia telah melakukan keharaman yang besar. Karena sesungguhnya ia wajib mencintai kaum muslimin, dan cintanya untuk mereka sebagaimana kecintaan untuk dirinya. Adapun mencintai musuh-musuh Allah lebih dari kaum muslimin maka ini adalah bahaya besar dan haram baginya. Bahkan tidak boleh mencintai mereka meski lebih sedikit dari kaum muslimin:


“Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, ataupun keluarga mereka.” (Al-Mujadalah: 22)


Adapun orang-orang kafir karena murtad maka wajib di-hajr dan dijauhi. Jangan diajak duduk-duduk dan makan-makan jika sudah dinasehati dan didakwahi untuk kembali kepada Islam, namun mereka (tetap) menolak. Karena orang yang murtad tidak boleh dibiarkan pada kemurtadannya, namun diajak untuk kembali kepada agama yang ia keluar darinya. Jika dia menolak, wajib membunuhnya. Dan jika dibunuh karena murtad, maka ia tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dishalati, dan tidak dikubur bersama kaum muslimin. Akan tetapi dibuang dengan pakaian dan darahnya yang najis di lubang yang jauh dari pekuburan kaum muslimin di tanah yang tidak bertuan. Adapun orang kafir yang tidak murtad namun merupakan kerabat, mereka tetap punya hak kekerabatan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:


“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Al-Isra: 26)


Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang dua orang tua yang kafir dan musyrik: “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik...” (Luqman: 15)

2 ulasan:

 1. Seorang muslim yang memperlakukan orang kafir dengan lembut, dengan harapan mereka masuk Islam maka yang semacam ini tidak mengapa karena ini masuk dalam bab mendekatkan seseorang kepada keislaman.

  Bagaimana hukum mencintai orang kafir dan lebih mengutamakan mereka dari pada kaum muslimin? Beliau menjawab, tidak ada keraguan bahwa orang yang mencintai orang kafir lebih dari kaum muslimin berarti dia telah melakukan keharaman yang besar.


  ----------------------------------

  Assalamualaikum saudara Merah

  point point yang saudara boldkan itu memang menarik. saya harap umat Islam di sini tahu bagaimana hendak bertindak atas siapa yang patut di dahulukan dalam berkasih sayang dan bercinta. Mereka sanggup mengeji dan memaki hamun saudara Islam yang khilaf dan boleh di bawa kembali ke pangkal jalan dengan berhikmah,, tetapi mahu pulak mereka berkasih sayang dengan orang yang masih mempersekutukan Allah dan menolak Muhammad itu sebagai rasulullah.

  BalasPadam
 2. dalam kitab al quran ada dinyatakan, meminta orang islam berhati hati dengan orang yadhu di dan nasrani..

  so pikir-pikirlah makna ayat itu..
  sejarah islam menunjukkan orang yahudi dan nasrani lansung tak leh dipercayai..dan mereka sentiasa mempunyai perasaan dendam/agenda kepada orang islam...

  BalasPadam

Saudara2ku yang dihormati dan semua yang mengunjungi blog ini, terimakasih saya ucapkan kerana telah sudi meluangkan masa di sini, semoga kehadiran kalian berakhir dengan manafaat. Walau bagaimanapun, saya tetap insan yang lemah, segala kesilapan saya silalah ditegur, dikritik dan dinasihati ..

Ikutiku di Twitter

Ikut Melalui Email

Related Posts with Thumbnails